Zehra Grup Logo

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

POLİTİKAMIZ

Zehra Group Hotels & Villas, içinde yaşadığımız doğal çevremizi koruma ve muhafaza etme konusundaki sosyal sorumluluğu çerçevesinde gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak istiyoruz. Türkiye’nin doğal, tarihi, kültürel miras ve değerlerini korumaya odaklı bir turizm anlayışı içinde olarak gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmaktır. Günümüzde insan faaliyetlerinin doğal kaynaklar üzerinde yarattığı baskı giderek artmaktadır. Bu kapsamda çevre politikamızın temel taşları :

 • Ülkemizde yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yayınlanmış kanun, yönetmenlik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri sürekli iyileştirmeyi esas alarak yerine eksiksiz getiririz.
 • Çevremize duyarlı toplum oluşturmak amacıyla faaliyet alanımızdaki kuruluşlar ve yerel yönetimler le iletişim ve iş birliği içinde bulunarak çevre dostu olmayı,
 • Çevreye duyarlı çalışma sistemimiz ile tedarik edilen ürünlerin çevreye etkilerinin ayrıntılı sorgulanmasını,
 • Yaptığımız faaliyetler bölgemizde yaşayan insanların mesleki gelişimlerine katkıda bulunup ihtiyaç sahibi insanlarla ilgili sosyal sorumluluk projeleri yapıp katkıda bulunmayı,
 • Çalışanlarımız, misafirlerimiz ve tedarikçilerimiz ve genel olarak toplum içerisinde çevre konusun da bilinç oluşturmak ve farkındalık yaratmak için etkinlikler düzenlemeyi ve düzenlenen etkinliklere katılmayı,
 • Çevre kirliliğine sebep olan etkenleri azaltmayı, kirliliği oluşmadan önlemeyi,
 • Çevre yönetmeliklerine, kanunlarına, tüzüklerine ve düzenlemelerine koşulsuz ve istekli uygunluk sağlamayı,
 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek her türlü çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmayı,
 • Tüm departmanların işleyişlerinde çevre faktörlerini dikkate almasını,
 • Geri dönüşümün esas alınarak faaliyetlerin yapılmasını,
 • Bulunduğumuz yerlerde yüksek kalitede hizmet vermek, çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşmak.
 • Tesisimizde mümkün olduğu kadar yerel ürünler kullanmayı taahhüt eder.
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda öncelikle tüm çalışanlarımızı, yerel bölgemizdeki halkı, taşeronlarımızı ve misafirlerimizi bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak,
 • Atıklarımızı kaynağında ayırarak geri dönüşüme kazandırmak ve atıklarımızı azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Tesisimizde kullanmış olduğumuz elektrik, su, yakıt ve diğer birimlerde tasarruf yapmak ve düşük enerji maliyeti ile yüksek verim elde etmek,
 • Çevreye daha az zararı olan tespit edilmiş teknolojilerin araştırmasını yapıp, ham madde kullanımını azaltıp doğal kaynakların kullanılmasını sağlamak,
 • Yasalar çerçevesinde çevremizi koruma konusunda sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmak,
 • “Plansız bir hedef, sadece bir dilekten ibarettir.” Çevre konusunda yaptığımız tüm çalışmalar çevre eylem planı doğrultusunda yapılmakta olup, ayrıca çevre performans raporu ile de takip edilmektedir.
 • Satın alma taleplerimizde karbon ayak izini düşürmek adına yerel halk ve yakın çevremizden satın alma taleplerimizi karşılamak; çalıştığımız tedarikçi firmaların seçiminde çevreye duyarlılıklarını değerlendirmek; bu konuda diğer kriterlerle birlikte çevre duyarlılık çalışmalarını belgelendirmiş firmalar tercih edilmeye çalışılmaktadır.
 • İklim değişikliği başta olmak üzere, artan çevresel sorunlara karşı hassasiyet ve tabii afetler konusunda hazırlıklı olmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak addediyoruz.
 • Nitelikli bir kalkınma ortamının tesisinin ancak sürdürülebilir bir çevre yaklaşımı ile mümkün olacağını benimsiyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için gerçekleştireceğimiz her başarı bizim için bir son değil yeni bir başlangıç olacaktır.

ÇEVRE İÇİN SİZİN YAPABİLECEKLERİNİZ

 • Diş fırçalarken ya da tıraş olurken kullanmadığınız anlarda suyu kapatabilirsiniz.
 • Küvette banyo yapmak yerine duş almayı tercih edebilirsiniz.
 • Duş alma sürenizi 1 ya da 2 dakika kısaltabilirsiniz.
 • Tek kullanım ürünler (tıraş bıçağı vb.) yerine, tekrar kullanılabilen ürünleri tercih edebilirsiniz.
 • Mümkün olduğu durumlarda sıcak su yerine soğuk su kullanabilirsiniz.
 • Odanızdaki mini barın kapağını sürekli kapalı tutabilirsiniz.
 • Uygun hava koşullarında klima yerine doğal havalandırmayı tercih edebilirsiniz.
 • Gün ışığının olduğu zamanlarda elektrik kullanarak aydınlanmaktan kaçınabilirsiniz.
 • Kullanılmadığı durumlarda odanızdaki aydınlatmaları ve cihazları kapalı konumda tutabilirsiniz.
 • Şarj edilebilir pil ve bataryalar kullanabilirsiniz. Bitmiş pillerinizi otelimizde çeşitli bölümlerde bulunan pil toplama istasyonlarına atabilirsiniz.
 • Ulaşımda otomobil yerine toplu taşıma araçları ya da bisiklet kullanabilir; uygun mesafelerde yürüyüşü tercih edebilirsiniz. Tesisimizin ana kapısından geçen minibüsler ile civardaki turistik yerlere ulaşabilirsiniz.
 • Odanızda ya da genel alanlarda gördüğünüz gereksiz enerji tüketimlerini (su sızıntıları gibi) bize bildirebilirsiniz.
 • Genel alanlarda bulunan geri dönüşüm istasyonlarını üzerinde belirtilen çöpler için kullanarak çöp ayrışımı yapabilirsiniz.
 • Çöplerinizi tuvalet yerine çöp kovasına atabilirsiniz.
 • Havlularınızı askılıkta kurutabilir ve kullanım sayısını artırabilirsiniz.
 • Oda banyonuzda bulunan çöp kovası “Organik Atıklar” için, yatak odası bölümünde bulunan çöp kovası ise “Ambalaj Atıkları” için kullanılmaktadır. Atıklarınız için bu kodlamaya uyarak atık ayrışımına destek olabilirsiniz.

ÇEVRE İÇİN BİZİM YAPTIKLARIMIZ

 • Tesisteki tüm çöpleri cinslerine göre ayrıştırıyor, atıkların azaltılması için yöntemler geliştiriyor, atıkların geri dönüşümünü ve bertarafını takip ediyoruz.
 • Çevre konusunda yayınlanmış yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz.
 • Su tüketimini azaltmak için uygun armatürler, çeşitli bölümlerde 2 aşamalı wc rezervuarları kullanıyoruz.
 • Çevre dostu, biyolojik çözünürlüğü yüksek deterjanlar kullanıyoruz.
 • Isıtma ve soğutma sistemlerinin uygun derecelerde çalışmasını sağlıyor, gereksiz ısıtma ve soğutmadan kaçınıyoruz.
 • Tesisimizdeki tüm cihaz ve araçların rutin bakımlarını yapıyor ve yaptırıyoruz.
 • Yeni cihaz alımlarında enerji verimliliği sınıfı yüksek olan cihazları tercih ediyoruz.
 • Hizmetimizin uygun aşamalarında sıcak su yerine soğuk su kullanımını tercih ediyoruz.
 • Isıtma ve soğutma ekipmanlarının yerleşimini ekipmanların verimliliğini azaltmayacak şekilde planlıyoruz.
 • Tesis genelinde enerji tasarruflu aydınlatmalar ve uygun alanlarda harekete duyarlı aydınlatmalar kullanıyoruz.
 • Enerji tüketimi ve kimyasal tüketimi uygun seviyelerde tutma amaçlı olarak personelimize planlı eğitimler veriyoruz.
 • Tesis içi ve dışı iletişimimizde zorunlu durumlar dışında elektronik ortamı kullanıyor, gereksiz çıktı alımından kaçınıyoruz.
 • Isıtma, soğutma ve aydınlatmada otomasyon sistemlerini kullanıyoruz.
 • Misafirlerimizin talebi olmadıkça havlu ve çarşafları gün aşırı değiştiriyoruz.
 • Mavi bayrak çalışmaları kapsamında deniz ve plajı temiz tutuyor, çevre bilinçlendirme etkinliklerine katılıyor ve destek veriyoruz.
 • Odalarda kartlı sistemle enerji tüketimini kontrol etmeye çalışıyoruz.
 • Odalarımızda mümkün olduğunca %100 pamuk malzemeden havlu-çarşaf kullanımına özen gösteriyoruz.
 • Çevreyi koruma yönünde uygulamaları olan tedarikçilerle çalışmaya özen gösteriyoruz.
 • Tarihi ve turistik alanların korunması ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlere destek veriyor, yapılan etkinliklere katılım sağlıyoruz.
 • Tesisi yenilediğimiz alanlarda doğa dostu tasarımları tercih ediyoruz.
 • Çevre yapılan denetlemelerle hem çevreye duyarlılık performansımızı ölçümlemekte hem de denetim kuruluşlarının önerileri ve bulguları doğrultusunda yeni projeler planlanmaktayız.
 • Tehlikeli atıkların azaltılmasına yönelik olarak civa içeren ve daha kısa ömürlü olan floresan aydınlatmalar yerine, bölüm bölüm daha uzun ömürlü led aydınlatmaların kullanımına geçilmeye başlanmıştır.
 • Tesisimizde yiyecek alanlarında kullanılan kızartmalık yağlar ayrı birimlerde toplanır, muhafaza edilir ve periyodik olarak bertaraf işlemleri yapılır, anlaşmalı firma tarafından bio dizele dönüştürülerek geri dönüşümü sağlanır.
 • Tesislerimizdeki pil kutularının sayıları artırılarak hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin tehlikeli atıkların doğaya karışmadan bertarafına katkıda bulunmaları sağlanmıştır.
 • Çevreye vereceğimiz zararı minimize etmek için tehlikeli atık oluşumuna neden olacak sistemleri azaltmaya çalışıp, katı atık üretimimizi büyük ambalaj kullanımıyla azaltmaya çalışmaktayız. Oluşan atıkları ise hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin desteği ile kağıt, plastik, metal, cam olarak ayrıştırıp doğaya geri kazandırmaktayız. Çeşitli çevre etkinlikleri düzenleyerek çalışanlarımızın, bölge halkının ve misafirlerimizin çevreye olan duyarlılığını artırmaya çalışmaktayız.
 • Ayrıca mümkün olduğunda tekrar kullanılabilir ürünler tercih edilmekte, tekstil gibi zamanla aşınan deforme olan malzemeler atık olarak değerlendirmek yerine küçültülerek farklı amaçlar için kullanımı sağlanmaktadır.
 • Tesislerimizde bulunan onlarca ağacın herhangi bir yangın durumunda zarar görmesini engellemek için çalışmalar yürütülmektedir.

 

Bu kapsamda;

 • Çalışanlarımıza yangın eğitimi verilmiştir.
 • Acil durum ekipleri oluşturulmuştur.
 • Yangın tatbikatları düzenlenmiştir.
 • Yangın hidrantlarının sayısı artırılmıştır.
 • Tesislerimizdeki yangın tüplerinin doğayla dost biyolojik yangın tüpleri ile değiştirilmesine başlanmıştır.
 • Bahçe sulamalarımızda tesisimizde bulunan arıtma sisteminden yararlanılmaktadır. Sulamalar suyun buharlaşmasına engel olup su tüketimini azaltmak adına gece yapılmaktadır.
 • Ayrıca çocuk misafir popülasyonu yüksek olan tesisimizde çocuk kulübü etkinlikleri kapsamında çiçek dikimi, atık toplama, ambalaj atıklarından şekiller yapma gibi aktivitelerle çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren çevre bilinçlerinin gelişimine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaların neticesinde tesisimizde çocuklarımızın her daim çiçek dikimi yapabilecekleri bir çiçek bahçesi oluşturulmuştur.
 • Doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarla hedeflere ulaşma oranları rakamsal olarak takip edilmekte ve elektrik, su, LNG ve motorin tüketimindeki azalmalar tespit edilmektedir. Biz doğayı korudukça, doğa da bizi korur.

 

        Zehra Grup Logo

      Yönetim Kurulu

 

                

                

 

 

REZERVASYON