Zehra Grup Logo

YÖNETİM POLİTİKASI

 

Helal Turizmde Zehra Group Hotels & Villas markasını inovatif bir anlayışla, Temel değerlerinden ödün vermeden, Kalite ve güler yüzün buluştuğu, misafir ve kalite odaklı hizmet anlayışı ile; helal konsepte uyumlu yeniliklerle dünya oteli olarak İslam dünyasına tanıtmak ana hedefimizdir.

 

Bu doğrultuda kuruluşumuz;

 • Her kaynaktan gelen misafir istek, öneri ve geri bildirimlerini değerlendirerek bütünleşerek yönetim sistemimize etkisini olumlu yönde sağlamayı,
 • Vizyon ve misyonumuzu bilen, tüm çalışanlarımız ve ilgili taraflarımızla hedeflerimize ulaşmayı,
 • Kalite yönetimi, hijyen ve sanitasyon, gıda güvenliği, misafir memnuniyeti, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iç ve dış hususları etkileyen risk ve fırsatları tüm çalışanlarımızla belirleyerek; yasal ve diğer düzenlemelere, Zehra Group Hotels & Villas hizmet standartlarına ve yükümlü olduğumuz ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmeyi,
 • Misafir ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye getirerek, uygulamaları sektörde örnek teşkil edecek bir kuruluş olmayı hedeflemekteyiz.
 • Misafir talep, beklenti ve şikayetlerini etkin ve uygulanabilir çözümler sunarak misafir memnuniyetini sağlamayı,
 • Çevresel kirlenmeyi önleyerek, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, çevresel değerlerin korunması ve geliştirilmesi sürecine katkı sağlamayı,
 • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerin odak noktasında bulunan misafirlerimizin istek, beklenti, şikâyet ve ihtiyaçlarını araştırmayı ve uygun hizmet planlamasının yapılmasını,
 • Kalite yönetimi, hijyen ve sanitasyon, gıda güvenliği faaliyetlerimiz kapsamında tüm süreçlerimizde risk tabanlı ortam ihtiyaç analizleri yaparak her zaman fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelerden uzak temiz-sağlıklı-güvenli helal ürün ve hizmeti misafirlerimize sunmayı ve böylece etkileşimde olduğumuz toplum sağlığını sürdürebilmeyi,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemini girdi Satınalması ile ürün sunumuna kadar olan zincirde eksiksiz uygulamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını,
 • Bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,
 • Tüm çalışan ve çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımları için gerekli şartları sağlayarak, tüm ilgili taraflarımızla kurduğumuz etkin iletişim yöntemleri ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Kaliteyi ölçülebilir hale getirerek sonuçlar arasında bağlantı kurmayı, verilen hizmetlerle ilgili sürekli bir biçimde sistemin iyileştirilmesini sağlamak için hedefler belirleyip çalışanlarla yönetimin birlikteliğini sağlamayı,
 • Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi ile ekip arkadaşlarımızın çağın gereklerini yerine getirecek şekilde yetkinliklerini artırarak hem iş süreçlerimizde verimliliği sağlamayı hem de çalışan istek ve beklentilerini karşılayarak keyifli bir çalışma ortamı sunmayı,
 • Yönetim sistemleri standartlarının tüm hizmet süreçlerinde uygulanması için; çalışanların yetkinlik ve farkındalıklarını artıracak yönde eğitim almalarını aktif olarak sürdürmeyi,
 • Yapılandırılmış sürekli iyileştirme sürecinin sistematik olarak uygulanmasını, süreç performanslarının ölçümü ile analiz metotlarını kullanarak yönetim stratejisi olarak taahhüt ederiz.

 

        Zehra Grup Logo

      Yönetim Kurulu

 

                

                

 

 

REZERVASYON