İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Zehra Group Hotels & Villas olarak, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde Sıfır Tolerans, Önce İş Güvenliği ve Pro aktif İSG uygulamaları ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

 • Faaliyetlerimizin çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki etkilerini ve risklerini belirler, bu risklerin ortaya çıkmasını önlemek veya istenmeyen etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri alırız.
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimi için amaç ve programlar oluşturur, bunları gözden geçirir, gerekli kaynak yatırımlarını yaparız.
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatların gerekliliklerini yerine getiririz.
 • Kaza ve hastalıklara neden olabilecek tehlikeli ortamların ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğinin oluşmasını engellemek ve ortadan kaldırmak için gerekli kontrolleri yapar ve önlemler alırız.
 • Çalışanlarımızı eğiterek katılımlarını sağlarız.
 • Tüm faaliyetlerimizde risk değerlendirmesi yapılması, önceden tespit edilen sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
 • Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 • Sürdürülebilir İSG Yönetim Sistemi oluşturulması ve performansını sürekli iyileştirmek için metotların geliştirilmesi, hedefler ve yönetim programlarının oluşturulması,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Pro aktif bir yaklaşımla gerekli önlemleri alarak verimliliğimizin arttırılması ana hedeflerimizi oluşturmaktadır.
 • Tedarikçilerimizi politikamız doğrultusunda çevre, iş sağlığı ve güvenliği standart ve mevzuatlarına uyumunu teşvik eder ve bu alanlarda iş birliği yapmaya özen gösteririz.
 • Misafirlerimizi çevreye duyarlılığımız konusunda bilgilendirilerek, tatilleri süresince doğaya saygılı olma ve korumak için katkıda bulunmalarını bekleriz.

 

        Zehra Grup Logo

      Yönetim Kurulu

 

                

                

 

 

REZERVASYON